Autobusom bezpečne, pohodlne a načas!
+421 (0)917 745 312
Pondelok, 25. septembra 2023 meniny
► ÚVOD
► FOTOGALÉRIA
► OBJEDNÁVKA
► INFO
► KONTAKT

Úvod » Fotogaléria

FOTOGALÉRIA
Malá "ochutnávka" z našich ciest ...
TURECKO - Doprava členov folklórneho súboru ROZMARIJA na medzinárodný festival
Zájazd » Folklórny súbor ROZMARIJA
TURECKO
Zájazd » Folklórny súbor ROZMARIJA
TURECKO
Zájazd » Folklórny súbor ROZMARIJA
TURECKO
Zájazd » Folklórny súbor ROZMARIJA
TURECKO
Zájazd » Folklórny súbor ROZMARIJA
TURECKO
Zájazd » Folklórny súbor ROZMARIJA
TURECKO
 
  • vnútroštátna preprava osôb
  • medzinárodná preprava osôb po celej Európe
  • jednocestný, účelový transfér
  • poznávacie zájazdy
  • pobytové zájazdy
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2010 - 2023 EL-DE trans (eldetrans.sk).
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2023 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.