Autobusom bezpečne, pohodlne a načas!
+421 (0)917 745 312
Pondelok, 25. septembra 2023 meniny
► ÚVOD
► FOTOGALÉRIA
► OBJEDNÁVKA
► INFO
► KONTAKT

Úvod » Zmluvná autobusová doprava

Objednávkový formulár - predbežná objednávka
* Meno a priezvisko:
* Telefónne číslo:
* Emailová adresa:
* Prosíme, dbajte na správne vyplnenie telefónneho čísla a emailovej adresy. Uľahčíte tak kontaktovanie nášmu pracovníkovi.

* Z miesta:
* Do miesta:
  a späť
* Predpokladaný dátum odchodu:
* Predpokladaný dátum príchodu:
Typ: jednocestný
(po vyložení cestujúcich v cieli, autobus odchádza a nie je už ďalej k dispozícii)
pobytový, poznávací
(autobus ostáva v cieľovej destinácii až do času návratu, je k dispozícii cestujúcim)

Ďalšie podrobnosti Vašej predbežnej objednávky:

Vyplnením a odoslaním elektronickej tejto predbežnej objednávky udeľujem dopravcovi EL-DE trans, súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v elektronickej objednávke za účelom spracovania objednávky. Beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a kedykoľvek tento súhlas môžem písomne odvolať.

   
Pred odoslaním opíšte zobrazený overovací kód:
   
UPOZORNENIE!
Odoslaním tohto formulára sa jeho odosielateľ a ani prijímateľ právne nezaväzuje k žiadnemu plneniu požadovaných a odoslaných, resp. prijatých služieb. Preto ak máte záujem o poskytované služby a chcete využiť tento spôsob prvého kontaktu, nebojte sa a urobte tak ihneď! Po doručení predbežnej objednávky Vás budeme kontaktovať na uvedený email alebo telefónne číslo za účelom upresnenia ďalších podrobností.
Etický kódex dopravcu
Poskytujeme kvalitné, spoľahlivé a bezpečné zmluvné dopravné služby v autobusovej doprave, pričom našou kľúčovou hodnotou je spokojnosť zákazníka. Spokojnosti zákazníkov a bezpečnosti prevádzky prikladáme najvyššiu prioritu.
1. Rešpektujeme každého klienta a vždy vynaložíme maximálne úsile na nájdenie vzájomne výhodného riešenia jeho požiadaviek.
2. Vždy a za každých okolností dodržiavame všetky bezpečnostné opatrenia pri výkone práce, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a majetku naších klientov.
3. Každý zamestnanec je povinný vykonávať svoju prácu tak, aby uspokojil prepravné potreby klienta. Pri komunikácií je povinný správať sa vždy profesionálne, dodržiavať princípy rešpektu, uznania, empatie a ústretovosti. Každý problém klienta je povinný riešiť diskrétne a zdvorilo.
4. Vždy poskytujeme včasné, úplné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o našich službách. Je pre nás neprípustné, aby sa akýmkoľvek spôsobom zneužívala nevedomosť alebo nedostatok informácií klienta.
5. Vzájomné vzťahy s klientmi udržiavame vždy v rovine zdvorilosti, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie.
6. V prípade akéhokoľvek sporu deklarujeme ochotu rokovať, hľadať kompromisné riešenia s cieľom nájsť korektné a vzájomne výhodné vysporiadanie.
  • vnútroštátna preprava osôb
  • medzinárodná preprava osôb po celej Európe
  • jednocestný, účelový transfér
  • poznávacie zájazdy
  • pobytové zájazdy
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2010 - 2023 EL-DE trans (eldetrans.sk).
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2023 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.