Warning: Undefined array key "icon" in /data/2/9/2988eef4-c6f8-442a-914f-25bbf8d2251b/eldetrans.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /data/2/9/2988eef4-c6f8-442a-914f-25bbf8d2251b/eldetrans.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708
+421 917 745 312

Informácie

Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY.pdf

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY.pdf

Etický kódex dopravcu

Poskytujeme kvalitné, spoľahlivé a bezpečné zmluvné dopravné služby v autobusovej doprave, pričom našou kľúčovou hodnotou je spokojnosť zákazníka. Spokojnosti zákazníkov a bezpečnosti prevádzky prikladáme najvyššiu prioritu.

  1. Rešpektujeme každého klienta a vždy vynaložíme maximálne úsile na nájdenie vzájomne výhodného riešenia jeho požiadaviek.
  2. Vždy a za každých okolností dodržiavame všetky bezpečnostné opatrenia pri výkone práce, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a majetku naších klientov.
  3. Každý zamestnanec je povinný vykonávať svoju prácu tak, aby uspokojil prepravné potreby klienta. Pri komunikácií je povinný správať sa vždy profesionálne, dodržiavať princípy rešpektu, uznania, empatie a ústretovosti. Každý problém klienta je povinný riešiť diskrétne a zdvorilo.
  4. Vždy poskytujeme včasné, úplné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o našich službách. Je pre nás neprípustné, aby sa akýmkoľvek spôsobom zneužívala nevedomosť alebo nedostatok informácií klienta.
  5. Vzájomné vzťahy s klientmi udržiavame vždy v rovine zdvorilosti, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie.
  6. V prípade akéhokoľvek sporu deklarujeme ochotu rokovať, hľadať kompromisné riešenia s cieľom nájsť korektné a vzájomne výhodné vysporiadanie.
Adresa
Telefón
Email
© 2024 Denis Szentesi EL-DE trans. Všetky práva vyhradené.